Navigácia

 • Tvorivé dielne v Kammerhofe

  Pečenie chleba a plstenie

  Naši štvrtáci a druháci navštívili dielničku v Banskej Štiavnici. Je súčasťou múzea Kammerhof. Deti vlastnoručne upiekli chlebík a učili sa plstiť vlnu. Fotky sú vo fotoalbume.

 • Škôlkari školákmi

  Zdravoveda 

  Opäť sme pozvali do našej školy predškolákov. Témou januárového vyučovania je zdravoveda. 16.1.docx Fotky sú vo fotoalbume.

 • Januárový kalendár

  Rýchly štart

  Za 3 januárové týždne v škole stihneme veľmi veľa:

  školské kolo geografickej olympiády

  okresné kolo olympiády v anglickom jazyku a matematickej olympiády - 16.1.,30.1.

  aktivity venované osobnosti Milana Rúfusa

  exkurzia do Banskej Štiavnice - tvorivé dielne - 15.1.

  zdravoveda so škôlkarmi - 16.a 22.1.

  obvodné kolo vo florbale - 22.,23.1.

  divadelné predstavenie Tri krásy sveta - Zvolen 30.1.

  výchovný koncert Svet peňazí - kino Akropola- 30.1.

  lyžiarsky výcvik 21.-25.1.

 • U nás taká obyčaj

  Zimné zvyky

  Náš nový školský projekt bude venovaný tradíciám a ľudovej slovesnosti. Celý kalendárny rok budeme poznávať cenné dedičstvo našich predkov. K rozprávkam, hádankám, piesňam, porekadlám, prísloviam a pranostikám vytvoríme ilustrácie. V tomto zimnom období sa budeme zaujímať o zvyky, ktoré sa viažu k Trom kráľom, Hromniciam a Fašiangu.

 • Projekt Programovanie nielen pre deti

  Nový projekt Škola pre budúcnosť 

  V tomto projekte sa budú vzdelávať aj naši učitelia. Programátori sú stále žiadanejší na trhu práce. Našou úlohou je dať deťom základy vzdelanosti. Na informatike sú to základy programovania a to pomocou jednoduchých programovacích jazykov. V projekte sa budeme venovať programovaciemu jazyku Scratch. Absolvujeme školenie a naučíme deti programovať veselú mačičku a jej kamarátov. Prváci sa budú učiť základom programovania pomocou robotickej včielky Bee Bot a starší žiaci aj pomocou Lego EV Mindstorms. 

 • Venované Kremnici

  Zhrnutie nášho školského projektu Kremnica očami detí

 • Stravné

  Stravné

  Každý mesiac prosím zasielať stravné do 20-teho, aby bolo pripísané na číslo účtu t. j. v mesiaci august treba zaplatiť prvú platbu na september:

  SK 13 0200 0000 0016 3294 1751

  Variabilný symbol : mesiac

  Do poznámky uviesť meno stravníka - žiaka

   

  Sumy

  I.Stupeň (1-4 ročník) : 21,50 €

  II.Stupeň (5-9 ročník): 22,70 €

  Desiata : 9 €

  Zamestnanci : 23,40 €

  Cudzí stravníci : 52 €

   

  Ak dieťa bude odoberať obed + desiatu prosím sumu sčítať.

  Pri zadaní trvalého príkazu prvú platbu prosím zadať v auguste a poslednú v máji.

  Prosím uhrádzať stravné výlučne cez bankový účet.

   

  Ďakujem.                                                                        Vedúca ŠJ

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pavla Križku
  P. Križku 392/8
  967 01 Kremnica
 • 045 6742 213

Fotogaléria