Navigácia

 • Škôlkari školákmi

  Budúci týždeň zasadnú do školských lavíc predškoláci. Zažijú skutočné vyučovanie. Budú sa učiť, cvičiť, vyrábať pochúťky pre vtáčiky. V jedálni spapkajú mliečnu desiatu. Veríme, že sa budú tešiť do školy.

 • Kurzy nielen pre preškolákov

  16. januára sme mali 1. kurz venovaný školskej zrelosti. Pani PhDr. Kráľová dala rodičom cenné rady o výchove a príprave detí do školy. Preškoláci sa venovali hrám, ktoré testovali ich pripravenosť do školy. Účastníci získali certifikát. Dňa 30. 1. pokračujeme druhým kurzom. Bude venovaný výchovným problémom a štýlom učenia. Kurz povedie naša pani sociálna pedagogička Mgr. Bátorová. Deťom sa budú venovať pani vychovávateľky. Srdečne pozývame aj rodičov našich žiakov. Fotky sú vo fotoalbume.

 • O povolaniach

  Dnešným dňom začala séria hodín, ktoré vedú rodičia našich prváčikov. Sú venované poznávaniu rôznych povolaní. Dnes otvorila pani Kolárová kadernícky salón. Dievčatá i chlapci česali bábiky. Pani kaderníčka deťom porozprávala o svojej práci a urobila im krásne účesy. Ďakujeme milá pani Kolárová! Budúci piatok príde medzi deti zdravotná sestrička a koncom januára  stolár. Vo februári deti poteší požiarnik a ochranca prírody. Ďakujeme rodičom a starým rodičom našich prváčikov za pomoc a ochotu spestriť vyučovanie. Fotky sú vo fotoalbume.

 • Januárový kalendár

  Aktivity:

  Lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka - 14.-19.1.

  Školské kolo geografickej olympiády - január

  Triedne kolá súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy - január

  Matematická olympiáda – okresné kolo Z5 a Z9 - 24.1.

  Okresné kolo vo florbale žiakov a žiačok-30.-31.1.

  Hudobno – zábavné dopoludnie Trieda baví triedu - 1.2.

  Vydávanie výpisov klasifikácie prospechu a správania za 1. polrok - 1. 2.

  Pedagogická rada - 24. 1.

  Kurzy pre predškolákov a ich rodičov-16. a 30.1.

  Predškoláci školákmi – 23. a 24. 1.

  Dni zamestnaní v 1 . ročníku - v kaderníctve, stolárstve, v ambulancii - január 

  Projekty:

  Navrhujeme školskú farmu - realizácia projektu Školská farma 

  Inkulzívny tím v škole - začiatok realizácie projektu Úspešní v škole, úspešní v živote „Lajkuj“ a Knižka dobrých rád - aktivity projektu Zdieľam, zdieľaš, zdieľame 

   

   

 • Cvičenie

  Cvičenie v našej telocvični

  Príďte si zacvičiť:

  • Kondičné cvičenie - Mgr. Denisa Beňová - pondelok 17 00 - 18 00
  • Body forming - pani Lucia Ošusová - pondelok a streda - 18 00 - 19 00
  • ZUMBA - Ing. Bronislava Tončíková - utorok a štvrtok - 18 00 - 19 00
  • Ženy - Mgr. Danica Vojtková - streda- 17 00 - 18 00
  • Seniori - pán Marián Jokel - štvrtok - 17 00 - 18 00

  Tešíme sa na Vašu účasť!

 • Stravné

  Každý mesiac prosím zasielať stravné do 20-teho, aby bolo pripísané na číslo účtu :

  SK 130200 0000 0016 3294 1751

  Variabilný symbol : mesiac

  Do poznámky uviesť meno stravníka.

  Sumy

  I.Stupeň (1-4 ročník) : 21,50 €

  II.Stupeň (5-9 ročník): 22,70 €

  Desiata : 9 €

  Ak dieťa bude odoberať obed + desiatu prosím sumu sčítať.

  Pri zadaní trvalého príkazu prvú platbu prosím zadať v auguste a poslednú v máji.

  Prosím uprednostňovať úhradu stravného cez bankový účet.

  Ďakujem.                                                                        Vedúca ŠJ

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pavla Križku
  Ul. P. Križku 392/8 967 01 Kremnica
 • +421 45 6742 213

Fotogaléria