• Učíme novými metódami
   • Vychovávame k slušnosti
   • Záleží nám na deťoch
   • Vzdelávame s radosťou
   • Realizujeme projekty
   • Podporujeme talent detí
   • Vážime si tradičné hodnoty
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole!
   • Zápis prvákov
   • 24. 3. 2021
   • Vážení rodičia, pozývame Vás na zápis Vašich budúcich prváčikov. Uskutoční sa 22.4. 2021 od 8 00 do 16 00 bez účasti detí. Odporúčame využiť elektronickú prihlášku. Bližšie informácie o zápise sú v hornej časti stránky Informácie pre rodičov - Zápis prvákov.ZŠ_P.Križku_POZVáNKA_na_zápis.pdf


   • Zápis prvákov:
   • Nový život plastovej fľaše
   • 19. 4. 2021
   • Naši siedmaci s pani učiteľkou Silviou pripravili darček našej Zemi v podobe výrobkov z plastových fliaš, ktoré veľmi znečisťujú prírodu. Prepojili slovenský jazyk s environmentálnou výchovou a ukázali príklady recyklácie.Vynikajúco siedmaci! 7.A_DEŇ_ZEME.pdf

   • Nový život plastovej fľaše:
   • Prípravy na Deň Zeme
   • 19. 4. 2021
   • Naši tretiaci pripravili s pani vychovávateľkou Ankou k skupinovej práci Farby krajiny - Zmiešaný les a Koralovú útes nádherné zmenšené modely ekosystémov. V mini akváriu dokonca pláva živá rybka. Deti ste úžasné! Fotky sú vo fotoalbume.

   • Prípravy na Deň Zeme:
   • Usilovní žiaci
   • 17. 4. 2021
   • Naši žiaci na 1. stupni sa na prezenčné vyučovanie adaptovali veľmi rýchlo. Za necelé 2 mesiace vytvorili veľmi hodnotné práce. Prváci sa venovali prírode, druháci včielkam, tretiaci a štvrtáci téme e-shopov, osobností, ľudovým remeslám, opisu hrnčeka a výrobe domčeka pre ježka. Na Deň Zeme pripravili v skupinovej práci nádherné plagáty ekosystémov. Milé deti a pani učiteľky, klobúk dole! Fotky sú vo fotoalbume.

   • Usilovní žiaci:
   • Sociálne aktivity
   • 17. 4. 2021
   • V rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov na našej škole pôsobí aj sociálna pedagogička Evka. Pri riešení problémov detí je veľmi nápomocná. V rámci adaptačného procesu po návrate detí z dištančného vzdelávania využijeme metodickú príručku a námety sociálnych aktivít, ktoré vytvorila. Cieľom príručky je pomôcť pedagógom vo vyučovacom procese pri práci s deťmi. Okrem Evky pôsobí v škole 5 asistentiek učiteľa a 3 školské špeciálne pedagogičky na čiastočné úväzky. Náš inkluzívny tím je veľmi kvalitný a je veľkým prínosom pre naše deti. METODICKÁ_PRÍRUČKA_ET.docx SOCIÁLNE_AKTIVITY_NA_UPEVNENIE_VZŤAHOV.docx

   • Sociálne aktivity :
   • Cieľom vzdelávania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života.
   • Jan Amos Komenský
   • Kontakty

    • Základná škola Pavla Križku
    • 045 6742 213
    • P. Križku 392/8 967 01 Kremnica
    • sekretariat@2zskremnica.edu.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje