Navigácia

Školská jedáleň Oznamy ŠJ Cenník Vyznačovanie alergénov Odhlasovanie

 

Telefón

045/6742 764

 

Bol/a som informovaný/á o spôsobe, akým Základná škola Pavla Križku,Ul. P. Križku 392/8 Kremnica nakladá s mojimi osobnými údajmi, o účele spracovania, právnom základe, o tretích stranách, ktorým budú postúpené moje osobné údaje, o lehotách archivovania a o všetkých mojich právach, ktoré mi vyplývajú z nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Pavla Križku
    P. Križku 392/8
    967 01 Kremnica
  • 045 6742 213

Fotogaléria