Navigácia

Vzdelávacie podmienky školy Pred vstupom do školy Cvičenia pre deti predškolského veku Zápis do školy Denný režim školáka Užitočné linky Poruchy učenia a správania

Vzdelávacie podmienky školy

Ponuka_našej_školy_2018.pdf

Premeny_našej_školy.pdf

Dôraz kladieme na kvalitné vzdelanie, ktoré je základom úspechu v živote.

Náš školský vzdelávací program má prírodovedné a regionálne zameranie s rozšírenou výučbou dejepisu a prírodovedných predmetov.

Využívame výučbu s podporou informačných technológií.
• Riešime rozvojové a medzinárodné projekty E-twinning a Erasmusplus.
• Poskytujeme kvalitnú výučbu anglického a nemeckého jazyka.
• Máme 14 tried a 236 žiakov.
• V škole učí 16 učiteľov, 5 vychovávateliek, 5 asistentov učiteľa, 3 špeciálni pedagógovia a 1 sociálny pedagóg.
• V školskom klube detí je 5 oddelení a 110 žiakov.
• Deti sa tu naučia, často sa hrajú vonku a rozvíjajú svoje záujmy. Do klubu chodia aj žiaci z 2. stupňa.
• V školskej jedálni sa stravuje väčšina detí. Poskytujeme mliečnu desiatu a chutný obed.

Škola sídli v historickej budove, čo je jedinečné.

Vnútorné priestory prešli komplexnou rekonštrukciou. Všetko je pod jednou strechou – triedy, školský klub detí, jedáleň i telocvičňa. Deti sa učia v 14-tich triedach. Máme:
• počítačovú, tabletovú a multimediálnu učebňu,
• v každej triede internet a interaktívnu tabuľu,
• multifunkčné ihrisko, lezecko - šplhacie zostavy a atletickú dráhu, školskú záhradku, farmu a ekoučebňu.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Pavla Križku
    P. Križku 392/8
    967 01 Kremnica
  • 045 6742 213

Fotogaléria