Navigácia

 • Naši noví prváci

  Zápis prvákov sa skončil. Zapísali sme 30 nových žiačikov. V septembri do dvoch prvých tried nastúpi 23 prváčikov. 7 deti má odklad. Zo srdca ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na stretnutie.

 • Poďakovanie

  Ďakujeme pani učiteľke Deniske Beňovej za darovanie domčeka pre naše detičky!

 • Máčik a Ďorka

  Prvákov a druhákov navštívil Slimáčik Máčik a Dážďovka Ďorka. Učili deti separovať a kompostovať. Ďakujeme firme NATUR-PACK za sprostredkovanie ekovýchovných programov pre naše deti a  pani Ing. Vajdovej, lektorke neziskovej organizácie Deti čistej Zeme, za pekné aktivity. 

 • Týždeň pre Zem

  Tento týždeň robíme rôzne aktivity pre našu Zem. Upratujeme okolie školy, sadíme v záhradke, tvoríme plagáty venované ochrane prírody a píšeme želania pre našu planétu. 

 • Týždeň s anglickým lektorom

  Od 16. do 20. apríla bol na našej škole anglický lektor. 27 detí si precvičovalo konverzáciu prostredníctvom rôznych hier. Na záver získali certifikát. Na budúci rok opäť zorganizujeme takýto kurz, lebo sa deťom veľmi páčil.  


 • Školské noviny

  Zapojili sme sa do projektu TASR do každej školy. Využili sme platformu TASR na publikovanie nášho e-časopisu Križkoviny. Vďaka projektu máme možnosť využívať Školský servis a byť informovaní o všetkom, čo sa deje v školstve a vo svete. Čítajte s nami! 

   

   

 • Jar - Spring

  V rámci projektu e - twinning, ktorý je venovaný ročným obdobiam sa tretiaci na anglickom jazyku venovali jari. Fotky sú vo fotoalbume.

 • Jar očami detí

  Žiaci 8. A venovali nežné slová jari. Dúfame, že nás jar za to odmení slnečnými dňami. JAR.docx  

 • Hviezdoslavov Kubín

  Naši recitárori predviedli svoj talent na triednom a školskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Blahoželáme víťazom a držíme im palce na okresnom kole. Oceňujeme všetky deti, ktoré sa zúčastnili súťaže. Fotky vo fotoalbume. Umiestnenie:

  1. kategória:

  poézia: 1.Stela Smolárová, 2.Maxim Michalka, 3.Samuel Slašťan

  próza:1. Dorotea Hufková, 2. Margaréta Galková

  2. kategória:

  poézia: 2. Laura Martina Zaťková, 3. Richard Ihring

  próza: 1.Natália Surmová, 2. Daniel Hufka, 3. Soňa Veronika Juríčková

  3. kategória:

  poézia: 1.Daniela Junasová, 2. Samuel Leško, 3. Alexander Fillo

  próza: 1. Tatiana Brtková, 2. Diana Dvorská, Samuel Škalda

   

   

 • Exkurzia siedmakov

  Žiaci zo 7. B boli na exkurzii vo Zvolene. Hravou formou poznávali zákony fyziky a tajomstvá lesa. Navštívili výstavu Vedecká hračka a Lesnícke a drevárske múzeum. Fotky sú vo fotoalbume. 

 • Marcový kalendár

  Návšteva materskej školy – hádanky pre maličkých - rozprávkové postavy -  12. a 13.3.2018

  Okresné kolo Pytagoriády - 3. – 8. ročník-13. a 14.3.2018

  Kurz predškoláka a budúceho prváckeho rodiča - 13. a 14.3.2018

  Gymnastika – okresné kolo - 15.3.2018

  Matematický klokan - 19.3.2018

  „Marec – mesiac knihy“ – doplnkové čítanie, čitateľský maratón, Návšteva Knižnice Jána Kollára - 2.B.3.A, 190. výročie narodenia P. Dobšinského –doplnkové čítanie, Nástenka - doplnkové čítanie – anglický jazyk - marec

  Testovanie 9 – 2018 – 21.3.2018

  Filmová tvorba – výchovný koncert žiakov ZUŠ v kine Akropola - 23.3.2018

  Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy - 26. a 27.3.2018

  Veľkonočný jazykový kvíz (ANJ, SJL, NEJ) – hľadanie vajíčok - 2. st. - 27.3.2018

  Družba s poľskými školami- výmena veľkonočných pohľadníc v anglickom jazyku – marec

  Výlet na Krahule spojený s lyžovaním a bobovaním – 2.A. - marec

  Deň učiteľov – triednická hodina netradične a rovesnícke vzdelávanie - 28.3.2018

  Ornamenty nášho regiónu - celoslovenský projekt – VYV 5.A, 7.B, 8.B.

 • Projekt tretiakov Rybičky

  Tretiaci dostali za zber papiera akvárium. Kým do triedy pribudli rybičky, deti tému rybičiek v rámci tematického vyučovania. Vytvorili veľmi pekné práce a naučili sa veľa nového o rybičkách.Tematické_vyučovanie_v_3.pdf 

 • Premeny našej školy

  V rámci školského projektu Naša školská kronika sme zaznamenali premeny našej školy.Premeny_našej_školy.pdf 

 • Cvičenie

  Cvičenie - Obrázok 1Cvičenie v našej telocvični

  Príďte si zacvičiť:

  • Kondičné cvičenie - Mgr. Denisa Beňová - pondelok 17 00 - 18 00
  • Body forming - pani Lucia Ošusová - pondelok a streda - 18 00 - 19 00
  • ZUMBA - Ing. Bronislava Tončíková - utorok a štvrtok - 18 00 - 19 00
  • Ženy - Mgr. Danica Vojtková - streda- 17 00 - 18 00
  • Seniori - pán Marián Jokel - štvrtok - 17 00 - 18 00

  Tešíme sa na Vašu účasť!

 • Stravné

  Každý mesiac prosím zasielať stravné do 20-teho, aby bolo pripísané na číslo účtu :

  SK 130200 0000 0016 3294 1751

  Variabilný symbol : mesiac

  Do poznámky uviesť meno stravníka.

  Sumy

  I.Stupeň (1-4 ročník) : 21,50 €

  II.Stupeň (5-9 ročník): 22,70 €

  Desiata : 9 €

  Ak dieťa bude odoberať obed + desiatu prosím sumu sčítať.

  Pri zadaní trvalého príkazu prvú platbu prosím zadať v auguste a poslednú v máji.

  Prosím uprednostňovať úhradu stravného cez bankový účet.

  Ďakujem.                                                                        Vedúca ŠJ

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pavla Križku
  P. Križku 392/8
  967 01 Kremnica
 • 045 6742 213

Fotogaléria