Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola Pavla Križku
Telefón: 045 6742 213
Adresa školy: P. Križku 392/8
967 01 Kremnica
Email školy: sekretariat@2zskremnica.edu.sk
Profil verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ: Základná škola Pavla Križku
Sídlo: Ul. P. Križku 392/8, 967 01 Kremnica
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Mária Slašťanová –
riaditeľka školy
Tel: 045/6742213
E-mail: riaditel@2zskremnica.edu.sk

Kontaktné osoby: Mgr. Jana Beňová – zástupkyňa
riaditeľky školy
Adriana Žufková – hospodárka ZŠ
Tel: 045/6742213
E-mail: sekretariat@2zskremnica.edu.sk
Mária Wahlandtová – vedúca školskej
jedálne
Tel: 045/6742764
E-mail: majka-w@azet.sk

IČO: 37831470
DIČ: 2021646902

Bankové spojenie ZŠ: VÚB, a.s. Kremnica
Číslo účtu: 1632943458/0200
IBAN: SK96 0200 0000 0016 3294 3458
Bankové spojenie
Školská jedáleň: 1632941751/0200
IBAN: SK13 0200 0000 0016 3294 1751

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Pavla Križku
    P. Križku 392/8
    967 01 Kremnica
  • 045 6742 213

Fotogaléria