Základná škola Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica
O škole Organizácia školy Vzdelávací program Projekty Triedy

Vitajte na stránkach našej školy

Školská jedáleň

Novinky

Beseda so záchranárom

Poďakovanie

Ďakujeme pánovi  pánovi Henželovi za  besedu o chove domácich zvierat.

Ďakujeme pánovi JUDr. Juríčkovi za  besedu o včielkach.

Úspešní športovci

Beh oslobodenia

Naši športovo zdatní žiaci sa zúčastnili tradičného Behu oslobodenia v Žiari nad Hronom a boli veľmi úspešní.Umiestnili sa nasledovne: Adam Mazúr 1.miesto, Timea Mazúrová 3.miesto, 2x 4.miesto - Monča Ertlová, Matúš Oravec, ďalší  naši žiaci boli do 10.miesta: A.Sáček, I.Polačko, E.Strohnerová, S.Golhová, V.Pavlovič, J.Oláhová. Účasť na tomto športovom stretnutí bola mimoriadna, súťažilo viac ako 200 detí z celého regiónu. Našim víťazom gratulujeme a prajeme ďalšie športové úspechy.

Čo je šťastie?

Byť šťastný a iných urobiť šťastných - to je úloha človeka.“

  Bernard Bolzano

2%

Vážení rodičia a priatelia našej školy!

Je čas rozhodnúť sa, koho podporíte sumou 2% z Vašich daní. Aj naša škola prijíma tieto finančné prostriedky a sú veľmi dobrým prilepšením. Za získané finančné prostriedky nakupujeme učebné pomôcky pre našich žiakov. Ak nám prejavíte dôveru a preukážete svoje 2% našej škole, veľmi Vám za to ďakujeme. Bližšie informácie ako postupovať sú v záložke 2% , kde je i toto tlačivo.

Pred prijímacími pohovormi

Vážení rodičia deviatakov!

Prichádza čas dôležitých skúšok a správnych rozhodnutí pre Vaše deti. Dobre zvládnutý Monitor 9, výber vhodnej strednej školy a včasné podanie prihlášok ovplyvní nasledujúce študentské roky súčasných deviatakov. Pozorne si prečítajte informácie, ktoré Vám adresuje naša pani výchovná poradkyňa PaedDr. Zuzka Dobiasová. Informácie_k_prijímačkám_-_február_2014.doc

Naši úspešní žiaci!

Úspešní riešitelia okresného kola Geografickej olympiády !

Dňa 6.2.2014 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola Geografickej olympiády v Žiar inad Hronom. Získali veľmi dobré umiestnenia a ku ktorým im srdečne gratulujeme! Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Lucii Šupkovej za kvalitnú prípravu a žiakom za krásnu reprezentáciu školy!Okresná__Geografická_olympiáda_Žiar_nad_Hronom.docx

Úhrada stravného

Vážení rodičia!

Pri úhrade strávného prosím zadávať nové číslo IBAN: SK13 0200 0000 0016 3294 1751

ZUMBA

Milé slečny a žienky!

Opäť sa v našej telocvični cvičí Zumba. Príďte si zacvičiť vo štvrtok od 18 00 do 19 00 za mierny poplatok. Predcvičuje slečna Tončíková.

photo

Piatok 25. 4. 2014

Počet návštev: 828793

Narodeniny a meniny:

Dnes (Piatok 25.4.2014)

Marek Hric (IV.B)
Marek Kapusta (IV.B)
Marek Mazúr (VI.A)
Marek Szabo (VIII.A)
Marek Tonka (VI.A)
Marek Vojtko (VIII.A)

Pozajtra (Nedeľa 27.4.2014)

Jaroslav Více (III.B)