Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Pavla Križku
  Ul. P. Križku 392/8 967 01 Kremnica
 • +421 45 6742 213

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 27.4.2015)
Jaroslav Více (IV.B)
Pozajtra (Streda 29.4.2015)
Daniela Junasová (V.A)

Pondelok 27. 4. 2015

Fotogaléria

Školský rok:

Novinky

 • Náš nový internetový časopis

  http://www.dikymoc.sk/krizkoviny/V rámci riešenia projektu Bezpečne vo virtuálnom svete sme založili na stránke dikymoc.sk internetový časopis Križkoviny. Je to skvelá stránka pre mladých. Sú tam zaujímavé príspevky a na super stene sa  môžete poradiť so známymi osobnosťami, ktorí sú mentormi mladých. Na tejto stránke majú školy zverejnené svoje internetové školské časopisy. Aj náš bude časom iste plný zaujímavých príspevkov. Tak ako si naši žiaci navrhli názov časopisu, teraz je našou úlohou vytvoriť logo k časopisu. Hľadáme nádejných reportérov, ktorí by pracovali v našom školskom časopise a prispievali by svojimi článkami. Pozrite si časopis na linku http://www.dikymoc.sk/krizkoviny/a prihláste sa u pani učiteľky PaedDr. Dobiasovej,  ak sa chcete stať  členom redakčného tímu. Tešíme sa na Váš záujem!

 • 2% pre školu

   Vážení rodičia a priatelia školy! 

  Opäť je čas rozhodnúť o 2% z Vašej dane.Boli by sme Vám veľmi povďační, ak by Ste tieto prostriedky venovali našim žiakom. Za získané peniaze nakupujeme učebné pomôcky, zveľaďujeme zariadenie školy a financujeme vzdelávacie aktivity.

 • Testovanie

  Naši deviataci, ktorí majú 15 rokov budú dňa 22.4.testovaní aj v rámci medzinárodného testovania PISA, ktorého cieľom je zistiť úroveň prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti pätnásťročných.V rámci riešenia národného projektu COMDI- profesijná orientácia sa niektorí deviataci zúčastnia aj tohto testovania. Držíme pace!

 • Súťaže

  V apríli žiakov opäť čaká množstvo súťaží rôzneho charakteru. Vďaka nim si môžu pomerať sily i talent so žiakmi z iných škôl. Veríme, že naši žiaci budú opäť úspešní. 16. a 17. 4. sa uskutoční okresné kolo vo futbale žiakov,24.4. sa uskutoční Beh oslobodenia mesta Žiar nad Hronom, 28.4. opäť futbal v rámci súťaže McDonald Cup. 8.4. sa uskutočnilo obvodné kolo matematickej olympiády. 21.4. naši traja žiaci vycestujú do Banskej Bystrice na krajské kolo geografickej olympiády.  Žiaci budú súťažiť aj v speve. Pôjdu na  okresné kolo Spievam ,spievaš - ľudová pieseň.

 • Exkurzia

  Žiaci šiesteho ročníka sa dňa 23.apríla zúčastnia exkurzie na vodné dielo v Turčeku. Sprevádzať ich bude aj pán Milan Miškóci.

 • Nápad pre 3 generácie

  V rámci nášho projektu 3 groše, ktorý spája 3 generácie sa tento mesiac budeme venovať výstave najstaršia vec v rodine a výsadbe okrasných záhonov. Potešia našich žiakov aj klientov Domova dôchodcov a sociálnych služieb v Kremnici.

 • Prevenčný deň

  Dňa 30.4. zavítajú do našej školy pracovníci Pedagogicko-psychologickej poradne zo Žiaru nad Hronom a tiež policajt. Uskutočnia sériu besied so žiakmi 2.stupňa,ktoré budú  zamerané na prevenciu pred neželanými prejavmi správania sa detí.

 • Digiškola

  V rámci riešenia národného projektu Digiškola žiaci už pracujú na vyučovaní s tabletmi.Učia sa tvoriť S-poznámky, využívajú internetové zdroje, pracujú s voľne dostupnými aplikáciami - myšlienkové mapy a mapy, hrajú sa vzdelávacie hry. Učitelia sa dňa 13.4. zúčastnia školenia o správe triedy cez Samsung School a žiaci sa pod vedením pána Ing. Chmúru dňa 13.4. budú učiť natáčať na tablet videá a strihať ich do želanej podoby. Tieto aktivity sú prípravou na vytvorenie povinných príspevkov v rámci projektu. Povinnosťou školy je vytvoriť dve päťminútové videá. Jedo video k úlohe Mám rád Slovensko sa bude zaoberať propagáciou regiónu a druhé video k úlohe Videoexperient bude venovaný ukážke žiackeho pokusu .Tieto aktivity naučia žiakov využívať informačné technológie pre vzdelávanie.

 • Ponuka našej školy

  V súčasnosti sa školy stále viac snažia uchádzať o nových žiakov zaujímavým vzdelávacím programom, projektmi a ponukou pestrých podujatí. Čo ponúka naša škola? Pozrite si prezentáciu.Vitajte_v_našej_škole_.pptx

 • Záhrada, ktorá učí

  Naša záhrada ,ktorá učí je vybudovaná. Vznikli nové políčka, výučbové prvky a nový priestor pre oddych. Na jar sa začne s výsadbou. Záhrada poskytne ďalší priestor pre učenie vonku a okolie našej školy bude opäť o čosi krajšie. Ako vznikala, si môžete pozrieť v prezentácii a vo fotodokumentácii.Záhrada__ktorá_učí.pptx

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pavla Križku
  Ul. P. Križku 392/8 967 01 Kremnica
 • +421 45 6742 213

Fotogaléria