Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Pavla Križku
  Ul. P. Križku 392/8 967 01 Kremnica
 • +421 45 6742 213

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 6.2.2016)
Zajtra (Nedeľa 7.2.2016)
Adrián Štefan (I.A)
Vanda Miková (II.A)
Pozajtra (Pondelok 8.2.2016)
Samuel Ďatelinka (VIII.A)

Sobota 6. 2. 2016

Fotogaléria

Školský rok:

Novinky

 • Začíname druhý polrok a opäť nás čaká veľa zaujímavých činností. Vo februári to bude:

  Obvodné kolo geografickej olympiády - 4.2.   

  Obvodné kolo vo florbale žiakov a žiačok- 9.,1

 • Milí predškoláci!

  Príďte na našu športovú hodinu do našej telocvične. Deti z dolnej škôlky čakáme v utorok 9.2. o 9 45 a deti z hornej škôlky 10.2. o 9 45. Tešia sa na vás tretiaci a pani učiteľka!

 • Úspechy našich žiakov

  Úspechy našich žiakov nás vždy potešia. sú dôkazom toho, že mám múdre a šikovné deti v škole, ktoré nás reprezentujú. úspechy_1_polrok.docx

 • Milí žiaci!

  Tablety sme získali za našu účasť v národnom projekte Digiškola. Využijeme ich v našom projekte Letom svetom s tabletom.Tento projekt sa uskutočňuje vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange. Do tabletov boli zakúpené elektronické knihy, ktoré budeme čítať na hodinách literárnej výchovy. Využijeme zaujímavé náučné hry, ktoré rozvíjajú pamäť, umožnia tvoriť a zdokonaľovať sa v anglickom jazyku. S   tabletmi sa vyberieme do okolia Kremnice  a vytvoríme video, fotoalbum a prezentácie o našom regióne. Z Vašich návrhov vzniknú plagáty venované téme bezpečného využívania informačných technológií, ktoré budú súčasťou novej počítačovej učebne. Zo získaných peňazí z 2% sme vybavili počítačovú učebňu so 16 modernými počítačmi. Druhá počítačová učebňa je vybavená notebookmi a tabletmi. Máme zakúpené nové výučbové programy a prístup k ALF testom, ktoré Vám Vaši učitelia budú posielať on-line. V modernej dobe sa musíme učiť moderne!

 • Milé deti!

  Vstupujeme do druhého certifikačného obdobia Zelenej školy. Náš nový environmentálny akčný plán je venovaný odpadu-s dôrazom na bioodpad. V rámci plnenia plánu sa nám opäť podarilo vyhrať projekt, ktorý podporilo Centrum environmentálnej výchovy Živica a IKEA. Ako napovedá jeho názov, Domček pre dážďovku Dášu, budeme sa učiť kompostovať, aby sme na vlastné oči videli obeh živín v prírode. Zo sumy 500€ zriadime rôzne druhy kompostovísk.

 • Dobrý skutok

  V predvianočnom čase sa uskutočnila zbierka UNICEF  s názvom Vianočná vločka. Naša škola vyzbierala 260,50€. Celkovo sa v rámci celoslovenskej zbierky podarilo vyzbierať 11 698€. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na výživový program pre deti v Afrike - Mauretánii.

 • Twinning sú dvojičky!

  e-twinning je program, vďaka ktorému školy tvoria medzinárodné partnerstvá. Škola sa sieťujú a žiaci spoločne riešia prostredníctvom internetu projekty. Našou ambíciou je stať sa súčasťou tejto siete medzinárodnej spolupráce a priateľstva. Prvým krokom bude školenie našich učiteľov venované príprave projektov v rámci e-twinning a druhým krokom vytvorenie partnerstva so zahraničnými školami. Následne si naši žiaci môžu zdokonaľovať svoju angličtinu v reálnej komunikácií s deťmi vo svete a vytvárať nové priateľstvá. 

 • Po anglicky o Anglicku!

  Jazykové prostredie ja najlepšie prostredie pre osvojenie si jazyka. Nemáme, žiaľ, možnosť ocitnúť sa v anglicky hovoriacom prostredí. Dobrá rada je, že si ho skúsme vytvoriť sami. Počúvajme anglické texty, piesne, pozerajme fimy v anglickom jazyku alebo čítajme anglickú knihu. Internet poskytuje veľmi veľa cvičení, vďaka  ktorým sa môžeme zdokonaliť. Získať pre školu anglicky hovoriaceho lektora je náročné. Využijeme ochotu mamičky našej žiačky Antónie, ktorá žila so svojou rodinou v Anglicku. Pani Pace príde na vyučovanie predstaviť Anglicko samozrejme v anglickom jazyku. Veľmi pekne ďakujeme pani Pace za to, že deti stretnú niekoho, o ktorom sa dá povedať, že je  native speaker čiže rodený hovorca daným jazykom. 

 • Milí športovci!

  Iste konáte v duchu : V zdravom tele zdravý duch! Rôznorodá ponuka športových aktivít v našej vynovenej telocvični Vás preto iste osloví:

 • Milé deti!

  Chystajte sa na školskú olympiádu! V rámci 1. ročníka výzvy Nadácie pre deti Slovenska Športujem rád a bezpečne bol náš projekt Školská olympiáda podporený sumou 1800€. V olympijskom roku sa aj z Vás stanú olympionici na našich dvoch školských olympiádach. Na zimnej olympiáde si zašportujeme v zimných a v letnej v letných olympijských disciplínach. Okrem usilovného trénovania sa môžete zapojiť do navrhovania maskota pre zimnú olympiádu. 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pavla Križku
  Ul. P. Križku 392/8 967 01 Kremnica
 • +421 45 6742 213

Fotogaléria